RSS

SOŇKY HABARLAR

2 Iýun

RF-NIŇ TATARSTAN RESPUBLIKASYNYŇ PREMÝER-MINISTRINIŇ ORUNBASARY BILEN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2020-nji ýylyň 2-nji iýunynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Premýer-ministriniň Orunbasary, Senagat we söwda ministri A.Karimow bilen duşuşygy geçirildi. Wideokonferensiýa görnüşinde geçirilen duşuşykda türkmen wekiliýetine şonuň ýaly-da «Türkmenhimiýa» we «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, «Türkmendeňizderýaýollary» we «Türkmenawtoulaglary» agentlikleriniň ýolbaşçylary, Türkm...

DOWAMY
2 Iýun

ENERGETIKA HARTIÝASYNYŇ ŞERTNAMASYNY DÖWREBAPLAŞDYRMAK BOÝUNÇA TOPARYŇ MEJLISI GEÇIRILDI

2020-nji ýylyň 2-nji iýunynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Energetika Hartiýasynyň Şertnamasyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toparyň mejlisi geçirildi. Köptaraplaýyn gepleşiklere Energetika Hartiýasynyň Sekretariatynyň, Ýewropa Bileleşiginiň, Awstriýanyň, Azerbaýjanyň, Owganystanyň, Belgiýanyň, Beýik Britaniýanyň, Wengriýanyň, Germaniýanyň, Gruziýanyň, Ispaniýanyň, Gazagystanyň, Kipriň, Litwanyň, Lýuksemburgyň, Polşanyň, Portugaliýanyň, Slowakiýanyň, Turkiýäniň, Finlýandiýanyň, Fransiýan...

DOWAMY
2 Iýun

ÝURDUŇ KHBS-NIŇ NEŞIR ÖNÜMLERINIŇ IŞINI KÄMILLEŞDIRMEK BOÝUNÇA MASLAHATLAŞMALARYNYŇ WIDEOARAGATNAŞYK ARKALY TANYŞDYRYLYŞ DABARASY GEÇIRILDI

2020-nji ýylyň 2-nji iýunynda “Ýyldyz” myhmanhanasynda ikigünlük Türkmenistanyň KHBS-niň neşir önümleriniň işini kämilleşdirmek boýunça maslahatlaşmalarynyň wideoaragatnaşyk arkaly tanyşdyrylyş dabarasy öz işine başlady. Tanyşdyrylyş dabarasy Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi we ÝHHG-nyň Aşgabatdaky Merkezi tarapyndan “KHBS ulgamynda reformalary durmuşa geçirmekde ýardam bermek hem-de KHBS barada kanunçylygy kämilleşdirmek” atly taslamanyň çäklerinde guraldy. Çärä ÝHHG-nyň ýolbaşçylary...

DOWAMY
2 Iýun

AZIÝA-ÝUWAŞ UMMAN FORUMYNYŇ ÝURTLARYNYŇ MILLI ADAM HUKUGYNY GORAÝJY EDARALARYNYŇ HÜNÄRMENLERI BILEN ADAM HUKUKLARY MESELELERI BOÝUNÇA DUŞUŞYK

2020-nji ýylyň 2-nji iýunynda Türkmenistanyň Adalatçysynyň Aziýa-Ýuwaş umman Forumynyň ýurtlarynyň adam hukuklary boýunça milli hukuk goraýjy edaralarynyň hünärmenleri bilen duşuşygy geçirildi. Wideokonferensiýa görnüşinde gurnalan sessiýa BMG-niň Ösüş Maksatnamasy bilen Türkmenistanyň Adalatçysynyň edarasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň çäklerinde geçirildi. Duşuşyga Türkmenistanyň Adalatçysy Ý.Gurbannazarowa, BMG ÖM-nyň ýurdumyzdaky hemişelik wekiliniň işlerini ýerine ýetirji N.Natswişwili, B...

DOWAMY
1 Iýun

TÜRKMENISTANYŇ WE UKRAINANYŇ DIM-NIŇ ÝOLBAŞÇYLARYNYŇ ARASYNDA TELEFON ARKALY GEPLEŞIKLER GEÇIRILDI

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Ukrainanyň Daşary işler ministri D.Kuleba bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň barşynda iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we ynsanperwer ugurlaryndaky türkmen-ukrain hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýyny we mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmenistanyň we Ukrainanyň Daşary işler ministrleri iki döwletiň başlangyçlarynyň abraýly hal...

DOWAMY
1 Iýun

BÜTINDÜNÝÄ SYÝAHATÇYLYK GURAMASYNYŇ «DIKELDIŞE TARAP HEREKET» ATLY SEBITLEÝIN MASLAHATY GEÇIRILDI

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly «Dikeldişe tarap hereket» atly ýokary derejeli sebitleýin maslahat geçirildi. Çäre BMG-niň Bütindünýä syýahatçylyk guramasy tarapyndan guraldy. Sebitleýin maslahata Bütindünýä syýahatçylyk guramasynyň Baş sekretary Zurab Pololikaşwili, Azerbaýjan Respublikasynyň, Ermenistan Respublikasynyň, Belarus Respublikasynyň, Gruziýanyň, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Moldowa Respublikasynyň, Russiýa Federasiýasynyň,...

DOWAMY
1 Iýun

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET, HUKUK WE DEMOKRATIÝA INSTITUTY BILEN BIRLEŞEN ARAP EMIRLIKLERINIŇ STRATEGIK BILIMLER WE BARLAGLAR MERKEZINIŇ ARASYNDA DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň direktory Ý.Nuryýew bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Strategik bilimler we barlaglar merkeziniň (ECSSR) ýerine ýetiriji direktory jenap Halid Al Suwaidininiň arasynda onlaýn görnüşinde duşuşyk geçirildi Duşuşygyň barşynda taraplar iki ýurduň arasyndaky bar bolan ýokary derejeli hyzmatdaşlygy bellediler hem-de ylym ulgamyndaky milli kanunçylygyň meselelerine we bu ugurdaky tejribeleri paýlaşmagyň mümkinçil...

DOWAMY