RSS

SOŇKY HABARLAR

17 Maý

RUSSIÝA FEDERASIÝASYNYŇ TATARYSTAN RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTI TÜRKMENISTANA SAPAR BILEN GELDI

2021-nji ýylyň 16-njy maýynda Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti R.Minnihanowyň Türkmenistana iki günlük sapary başlandy. Türkmen paýtagtynyň halkara howa menzilinde ýokary derejeli myhmany Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Ýokary Gözegçilik edarasynyň başlygy S.Berdimuhamedow garşylady. 17-nji maýda saparyň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň RF-niň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bi...

DOWAMY
15 Maý

TÜRKMENISTANYŇ WE OWGANYSTAN YSLAM RESPUBLIKASYNYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLERINIŇ TELEFON ARKALY SÖHBETDEŞLIGI GEÇIRILDI

Şu gün, 15-nji maýdа Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministri Mohammad Hanif Atmar bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi. Taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk bilen bagly meseleleriň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, ministrler şu ýylyň 13-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani bilen telefon arkaly ge...

DOWAMY
14 Maý

«SOLTAN SANJARYŇ TARYHY KEŞBI WE TÜRKMEN HALKYNYŇ PARAHATÇYLYK, HOŞNIÝETLI DOSTLUK TAGLYMATY» ATLY HALKARA DÖREDIJILIK DUŞUŞYGY

2021-nji ýylyň 14-nji maýynda Türkmen döwlet medeniýet institutynyň binasynda «Soltan Sanjaryň taryhy keşbi we türkmen halkynyň parahatçylyk, hoşniýetli dostluk taglymaty» atly halkara döredijilik duşuşygy göni hem-de wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirildi. Bu döredijilik duşuşygyna dünýäniň birnäçe ýurtlarynyň, şol sanda Ýaponiýanyň, Saud Arabystany Patyşalygynyň, Rumyniýanyň, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Beýik Britaniýanyň, Gazagystan Respublikasynyň, Yragyň, Alžiryň, Owganystan Yslam...

DOWAMY
14 Maý

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI ÝAPONIÝANYŇ PREMÝER-MINISTRI BILEN TELEFON ARKALY SÖHBETDEŞLIGI GEÇIRDI

2021-nji ýylyň 13-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Ýaponiýanyň Premýer-ministri Ýosihide Suganyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Telefon arkaly söhbetdeşligiň barşynda dostlukly, ynamdar türkmen-ýapon gatnaşyklarynyň soňky ýyllarda täze mazmuna eýe bolandygy we bu gatnaşyklaryň ägirt uly mümkinçilikler hem-de özarabähbitli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga taraplaryň taýýarlygy esasynda üstünlikli ösdürilýändigi nygtaldy.   Taraplar döwletara gatna...

DOWAMY
14 Maý

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ OWGANYSTAN YSLAM RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTI BILEN TELEFON ARKALY SÖHBETDEŞLIGI GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň 13-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy. Söhbetdeşligiň başynda Prezidentler ähli musulmanlar üçin mukaddes bolan Oraza baýramy mynasybetli birek-biregi gutladylar we iki dostlukly ýurduň halklaryna parahatçylyk, abadançylyk, rowaçlyk arzuw etdiler. Söhbetdeşligiň barşynda döwlet Baştutanlary hoşniýetli goň­şuçylyk, dostluk hem-de deň­hukuklyl...

DOWAMY
14 Maý

TÜRKMEN-GYRGYZ HYZMATDAŞLYGYNYŇ ILERI TUTULÝAN UGURLARY IKI DÖWLETIŇ BAŞTUTANLARYNYŇ GEPLEŞIKLERINIŇ BARŞYNDA ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY

2021-nji 13-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi. Prezidentler Oraza baýramy mynasybetli birek-biregi gutladylar hem-de türkmen we gyrgyz halklaryna abadançylyk, rowaçlyk arzuw etdiler. Telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow kärdeşini sala-salşyklaryň üstünlikli geçirilmegi we täze Konstitusiýanyň kabul edilmegi bilen gutlap, Esasy K...

DOWAMY
14 Maý

TÜRKMENISTANYŇ WE GAZAGYSTAN RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTLERI IKITARAPLAÝYN HYZMATDAŞLYGYŇ ILERI TUTULÝAN UGURLARYNY ARA ALYP MASLAHATLAŞDYLAR

2021-nji ýylyň 13-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Döwlet Baştutanlary mähirli salamlaşyp, birek-biregi ähli musulmanlar üçin mukaddes bolan aýyň tamamlanmagy hem-de Oraza baýramy bilen gutladylar. Rehimdarlyk, ynsanperwerlik, hoşniýetlilik, päk ahlaklylyk ýaly umumadamzat ruhy gymmatlyklarynyň nyşany bolan bu ajaýyp baýramyň iki ýurduň we halklaryň aras...

DOWAMY